Savremena enologija u svetlu klimatskih promena

25th maj 2013

Vinograd klimaPoslednjih dvadesetak godina govori se o globalnom zagrevanju i probleme koje ono može da uzrokuje u različitim oblastima čovekovog bitisanja i delanja.

Desetak godina u nazad publikovani su brojni radovi koji se bave uticajem globalnog zagrevanja na hemijski sastav i senzorne karakteristike grožđa i vina i iznalaženjem postupaka za prevazilaženje negativnog uticaja na kvalitet vina.

Uticaj klimatskih promena na sazrevanje grožđa je očit i ispoljava snažan efekat na hemijski sastav i kvalitet vina. S obzirom da globalno zagrevanje snažno utiče na sve izraženiju neravnotežu između primarnih i sekundarnih metebolita u grožđu, postavlja se pitanje pred savremenu enologiju kojim se postupcima i merama mogu isti ublažiti.

Dr Slobodan Jović, redovni profesor

Dr Aleksandar Petrović, docent, Poljoprivredni fakultet Beograd

Dipl.ing. Vladan Nikolić, enolog

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Tags: ,Komentarisanje je zatvoreno.


0