Posts Tagged ‘aleksandrovac’

Obuka degustatora

ponedeljak, avgust 30th, 2010

obuka degustatora - aleksandrovac - vino župaOsposobljavanje polaznika za senzorno ocenjivanje vina je veoma složen i stručan posao što podrazumeva savladavanje kako teoretskog dela tako i konkretnog procenjivanja i ocenjivanja vina.

U Aleksandrovcu, krajem maja ove  godine u “Vino-Župi” uspešno je realizovan još jedan ovakav kurs. Obuku je pohađalo i na kraju uspešno položilo završni ispit ukupno devetnaest kandidata od čega je 17 bilo iz “Vino Župe” a dvoje iz vinarije Povardarje, Negotino na Vardaru – Makedonija.

R. V.

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju