Posts Tagged ‘prof dr slobodan jović’

O kiselinama i pokazateljima kiselosti vina

utorak, maj 31st, 2011
Kiseline u vinu

Ravnoteža tri osnovna ukusa značajna za kvalitet crvenog vina

U vinu postoji veći broj kiselina koje se sa stanovišta hemije mogu podeliti na organske i neorganske, pri čemu organske sadrže ugljenikov atom u svom molekulu. Izuzetkom od ovog pravila može se smatrati ugljena kiselina koja nastaje rastvaranjem CO2 u vodi, a koja se, i pored toga što sadrži ugljenikov atom, svrstava u neorganske kiseline. Sa enološkog stanovišta aciditetno stanje vina definisano je kvalitativnom i kvantitativnom zastupljenošću pojedinih organskih kiselina, pri čemu su od presudnog značaja sorta, tj. kultivar od čijeg je grožđa proizvedeno vino, stepen njegove zrelosti, klima, tip i konfiguracija zemljišta, primenjene agro- i ampelotehničke mere u proizvodnji grožđa kao i zdravstveno (fitosanitarno) stanje grožđa.

Prof. Dr Slobodan Jović

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Uticaj kvasaca na kvalitet vina

ponedeljak, avgust 30th, 2010

Alkoholna fermentacija je biohemijski proces veoma značajan u proizvodnji vina, jakih pića, piva i rafinisanog alkohola. Kvasac tu igra presudnu ulogu u procesu u kome se stvara alkohol iz šećerne sirovine, bilo da se radi o vinu ili da se taj alkohol podvrgava daljoj destilaciji. Hemijske reakcije se odvijaju pod dejstvom enzima kvašćevih ćelija, međutim, tu je neophodan i onaj bios, što daje taj mali živi mikroorganizam koji predstavlja svojevrsnu biohemijsku laboratoriju.

Prof. dr Slobodan Jović

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Vinska mudrokazivanja

sreda, oktobar 1st, 2008

prof. dr Slobodan JovićMeđu državnicima, filozofima, kompozitorima, slikarima ima brojnih stvaralaca koji su izrekli blistave misli o vinu, prava mudroslovlja, kojima ga slave, ili upućuju na umerenost uživanja u njemu…

prof. dr Slobodan Jović

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Vinu treba pomoći

nedelja, jun 1st, 2008
Prof. dr Slobodan Jović, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, na odseku Tehnologija vina, danas je sigurno naš najveći ekspert za vino. Zbog svoje svestrane aktivnosti vezane za vino i kao veliki poštovalac vina dobro je poznat kako proizvođačima tako i ljubiteljima vina. Iskoristili smo priliku da mu kao stalnom saradniku našeg časopisa postavimo par pitanja.
———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju