Posts Tagged ‘svetozar savić’

Saga o vinu

sreda, januar 26th, 2011

Knjiga VINO - Svetozar SavićPisati o vinovoj lozi i vinu neverovatan je doživljaj» – kaže u Uvodnoj riječi uz knjigu koju predstavljamo njen autor dr Svetozar Savić, viši nučni saradnik na Fakultetu za turizam u Baru, ekspert za edukaciju crnogorskih vinogradarsko-vinarskih proizvođača, autor naučne studije «Ekološki uslovi i autohtone sorte vinove loze u Crnoj Gori», stručne monografije «Vranac – od grožđa do vina», udžbenika za srednje poljoprivredne škole «Vinogradarstvo», kao i autor i koautor preko stotinu naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćoj i stranoj periodici.

Svetlana Jančić

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju