Sadržaj ‘Vino 15’

Ekološki zdrava vina

nedelja, januar 1st, 2006

Živimo u vremenu sveopšteg ekološkog zagađenja čovekove okoline zbog toga je neophodno da se preduzmu odgovarajuće mere zbog zaštite zdravlja stanovništva. U oblasti vinogradarstva i vinarstva to ne bi trebalo da bude veliki problem jer vino je i ovako najhigijenskije piće. (više…)

Pampur i kvarenje ukusa vina

nedelja, januar 1st, 2006

Svako normalan bi rekao da je nerazumno i neracionalno da kada se već proizvede dobro grožđe i od njega spravi dobro vino, onda sve to upropastiti lošim čepom koji vinu daje neprijatan miris ili ukus. Nažalost, to se dešava. Ovaj neprijatan „miris na čep“ se javlja u određenom procentu i kod vina začepljenih sa čepovima najrenomiranijih proizvođača. Procenjuje se da je čak 10% svih flaširanih vina kontaminirano ovakvim čepovima. (više…)

Čep sa navojem protiv klasičnog pampura

nedelja, januar 1st, 2006

Još od vremena kada se po prvi put vinom napunila jedna staklena boca pojavio se ozbiljan problem njenog zatvaranja. Kao zatvarač, do danas, najduže se zadržao plutani čep koji je u svojoj bogatoj istoriji imao nekoliko metamorfoza. Međutim, izgleda da ova moderna vremena donose novotarije koje će, kako izgleda, najozbiljnije da ugroze dosad neprikosnovenu upotrebu plutanog čepa. Tako je jedno od novijih rešenja koje se već masovno koristi u više evropskih zemalja, čep koji se zašrafljuje na grlić boce. (više…)

Kvercetin u vinu

nedelja, januar 1st, 2006

Kvercetin je vrlo jako antioksidativno jedinjenje koje je pokazalo raznovrsno pozitivno delovanje na ljudski organizam. Istraživanja su potvrdila da ispoljava antiinflamatornu, antivirusnu, antireumatsku, imunomodulatornu i gastroprotektivnu aktivnost. Takođe može delovati antialergijski i u prevenciji sekundarnih komplikacija izazvanih šećernom bolešću. Naročito se ističe njegovo snažno antikancerogeno delovanje kod različitih malignih bolesti: leukemije, raka usta, dojke, jajnika, želuca, jetre, disajnih puteva i debelog creva.

dipl.inž. Aleksandar Petrović

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Vinu u čast

nedelja, januar 1st, 2006

Sa studijskog putovanja po Nemačkoj

Cilj ovog putovanja bio je upoznavanje naših vinara sa vinarstvom Nemačke i načinom na koji je ono tamo organizovano. Dobra iskustva Nemačke u ovom sektoru, pokazalo se, mogla bi nam pomoći da bolje sagledamo naše probleme i nađemo neka rešenja za njih.

Na ovo putovanje išla je grupa od tridesetak predstavnika iz SCG. Smeštaj i glavno polazište za sva odredišta koja su tom prilikom posećena, bilo je jedno malo, prelepo vinsko turističko mesto na samoj obali Rajne, Rudeshajm. Organizatori iz GTZ su za ovu priliku nametnuli vrlo sadržajan program poseta pre svega institucijama direktno vezanim za vino, zatim obilazak malih i velikih  proizvođača vina i proizvođača opreme.

Nikola Jančić

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Samo vrhunska vina imaju šanse

nedelja, januar 1st, 2006

PODRUM ALEKSANDROVIĆ

Vina podruma Aleksandrović, pored popularnosti koje uživaju na našem tržištu, postala su poznata i van granica naše zemlje. Zato smo ponovo otišli u selo Vinča kraj Topole i razgovarali sa Božidarom Aleksandrovićem vlasnikom podruma i uspešnim poslovnim čovekom. Interesovalo nas je šta to ima novo u njegovom podrumu i šta se dešava u oplenačkom kraju.

N. Jančić

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Rakija vilijamovka

nedelja, januar 1st, 2006

U raskoraku, između izuzetno šturih podataka u domaćoj naučnoj i stručnoj literaturi o ovoj cenjenoj delikatesnoj rakiji, i njenoj sve većoj tražnji i potrošnji od strane muške, a zadnjih godina i sve brojnije ženske populacije, nalazi se motivacija i razlog za izradu ovog rada.
Kvalitet rakije vilijamovke prvenstveno zavisi od kvaliteta polazne sirovine tj, plodova i načina njihove prerade, odnosno načina proizvodnje.

dr N. Nikićević,
Poljoprivredni fakultet, Beograd -Zemun

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

U spomen Noja

nedelja, januar 1st, 2006

Autor: Vladimir Cvrčin

Tekst prenešen iz knjige Mišela Onfrea „Gurmanski um -Filozofija ukusa“ u izdanju izdavačke kuće Gradac iz Čačka.

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Nerđajući čelik nezamenjiv u proizvodnji vina

nedelja, januar 1st, 2006

Sudovi od nerđajućeg čelika imaju nekoliko bitnih prednosti u odnosu na drvene ili betonske. Prvo, hemijski su neutralni, niti dodaje niti oduzima aromu vinu. Drugo, u takve sudove se lako ugrađuje raznovrsna oprema u vidu termostata, uređaja za razmenjivanje toplote, raznih priključaka za kompjutersko nadgledanje isl. Treće i najznačajnije, nerđajući čelik nije dobra podloga za razvoj bakterija i može se lako čistiti i sterilizovati kako bi se izbegla kontaminacija. I, na kraju, nerđajući čelik ima i veću izdržljivost i lako se prenosi u odnosu na druge materijale.

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Veliki poštovalac vina

nedelja, januar 1st, 2006

Profesor Vojislav Radovanović (1911 – 1995)

Za profesora Radovanovića može se reći da je bio pravi školski čovek. Školsku nastavu je obožavao i za svaki čas se pedantno pripremao. Često je ponavljao: „Nastavni čas je svetinja i ničim ne  sme  biti okrnjen!“ Studentima, poslediplomcima i mlađim saradnicima uvek je rado pomagao da lakše ovladaju vinarskom strukom i analitikom.

Prof. dr Radoslav Paunović
Prof. dr Slobodan Jović

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju