Vinogradarsko vinarski leksikon i šestojezični rečnik

1st oktobar 2007

U postojećoj vinogradarsko-vinarskoj literaturi, na srpkom govornom području, postojala je praznina u bližim određivanjima i tumačenjima reči i pojmova koji se koriste u vinogradarstvu i vinarstvu. Ova knjiga je prvi pokušaj da se ta praznina popuni. Obuhvaćeno je  2400 reči i pojmova koji se sreću u vinogradarskoj i vinarskoj nauci, praksi i tehnologiji.
U ovom leksikonu je za svaku reč, odnosno pojam, dat kratak opis značenja ili radnje na koju se odgovarajuća reč odnosi.
Uporedo sa leksičkom odrednicom na srpskom jeziku, daje se odgovarajuća reč (ili reči) na pet stranih jezika – engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom i ruskom čime se olakšava  komunikacija sa jezikom zemalja u kojima je vinogradarstvo i vinarstvo značajno zastupljeno u proizvodnji i prometu.

Kontakt telefon autora leksikona:
011 39 40 332

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Tags: ,Komentarisanje je zatvoreno.


0