Stasao još jedan enolog

8th decembar 2012

Dr Aleksandar Petrović - Poljoprivredni-fakultet ZemunSaradnik našeg časopisa dipl.inž. Aleksandar Petrović u Svečanoj sali Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, 20. aprila 2012 godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj načina prerade grožđa i vinifikacije na sadržaj resveratrola u vinu“. Na ovom mestu, donosimo izvode iz te disertacije.Dr Aleksandar Petrović, rođen je 27. februara 1974 godine u Beogradu. Poljoprivredni fakultet, Odsek za prehrambenu tehnologiju i biohemiju, smer Tehnologija biljnih proizvoda, upisao je školske 1993/94 godine, a diplomirao 1999 godine sa prosečnom ocenom 8,77. U zvanje i na radno mesto asistenta-pripravnika za nastavni predmet Tehnologija vina izabran je 01.11.1999 godine, i iste godine upisao magistarske studije na odseku za Tehnologiju vrenja na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Drugu godinu doktorskih studija upisao je školske 2007/08 godine. 20. aprila 2012 godine, odbaranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj načina prerade grožđa i vinifikacije na sadržaj resveratrola u vinu“, čime je stekao naučni naziv doktor nauka – tehnološko inženjerstvo. Doktorske akademske studije završio je sa prosečnom ocenom 9,20.

Ovde možete pogledati izvod iz njegove doktorske disertacije na temu resveratrola.

Tags: ,  1. Aleksandar
    14:38, dana: 14/01/2013

    Cestitam Zesto druze stari 🙂


0