Posts Tagged ‘aleksandar petrović’

Resveratrol – lek za srce

nedelja, 9 decembra, 2012

Resveratrol crveno vinoJedinjenje Resveratrol otkriveno je 1976 godine u ćelijama vinove loze Vitis vinifera i utvrđeno da ga biljka sintetiše kao odgovor na gljivične infekcije koje izaziva uglavnom siva plesan Botrytis cinerea ili prilikom izlaganja biljke ultraljubičastom zračenju. Za to je odgovoran fenolni fitoaleksin i antifungicid iz klase antibiotika. Najviše koncentracije ovog jedinjenja nalaze se u pokožici bobice grožđa dok je njegov sadržaj u mesu (pulpi) nizak. (više…)

Stasao još jedan enolog

subota, 8 decembra, 2012

Dr Aleksandar Petrović - Poljoprivredni-fakultet ZemunSaradnik našeg časopisa dipl.inž. Aleksandar Petrović u Svečanoj sali Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, 20. aprila 2012 godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj načina prerade grožđa i vinifikacije na sadržaj resveratrola u vinu“. Na ovom mestu, donosimo izvode iz te disertacije. (više…)