Veliki poštovalac vina

1st januar 2006

Profesor Vojislav Radovanović (1911 – 1995)

Za profesora Radovanovića može se reći da je bio pravi školski čovek. Školsku nastavu je obožavao i za svaki čas se pedantno pripremao. Često je ponavljao: „Nastavni čas je svetinja i ničim ne  sme  biti okrnjen!“ Studentima, poslediplomcima i mlađim saradnicima uvek je rado pomagao da lakše ovladaju vinarskom strukom i analitikom.

Prof. dr Radoslav Paunović
Prof. dr Slobodan Jović

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Tags: ,Komentarisanje je zatvoreno.


0