Sadržaj ‘Sećanja’

Velikan našeg loznog rasadničarstva

ponedeljak, oktobar 1st, 2007

Dipl. ing. Radiša Mijajlović (1926 – 2007)

U skoncentrisanoj i masovnoj proizvodnji loznih kalemova bilo je angažovano mnogo stručnjaka, ali je nesporno da je najznačajniju ulogu imao i odigrao dipl. ing. Radiša Mijajlović.

Kao opredeljeni stručnjak za oblast vinogradarstvo, obavio je 1950. godine petomesečnu stručnu praksu iz vinogradarstva i proizvodnje loznih kalemova na posedu poznatog stručnjaka dr Lenz Mosser-a u Austriji, a zatim prelazi na rad u Centar za selekciju vinove loze Ogledne stanice  Radmilovac na radno mesto rukovodioca Odeljenja za razmnožavanje vinove loze. Od tada je njegova stručna usmerenost – proizvodnja loznog sadnog materijala.

Prof. dr Miroslav Milosavljević

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Neumoran borac za istinu i pravdu

sreda, novembar 1st, 2006

PROF. DR MIHAILO DANIČIĆ (1929 – 1998 )

Prof.dr Mihailo Daničić je rođen 1929. godine u selu Štavica, opština Ljig, SR Srbija. Gimnaziju je završio 1948. godine u Gornjem Milanovcu, a Poljoprivredni fakultet u Beogradu – Zemunu 1953. godine. Od 1955. do 1961o godine radio je u Zavodu za vinogradarstvo i voćarstvo u Sremskim Karlovcima, gde je praktična i teorijska znanja iz enologije sticao pored direktora instituta, enologa svetskog glasa, prof.dr Dragoslava Milisavljevića.

prof. dr Slobodan Jović

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Ponos Potočanja

subota, april 1st, 2006

PROFESOR DR RADOSLAV PAUNOVIĆ (1927-2006)

Profesor dr Radoslav Paunović se penzionisao 1993. godine, ali do smrti nije prestao da se aktivno bavi strukom. Na pitanje kako mu je u penziji, uvek je odgovarao: „Sjajno, ja sam još uvek penzionerski pripravnik“.

Profesor dr Radoslav Paunović rođen je 1927. godine u selu Potočanju, opština Užice. Gimnaziju je završio 1947. godine u Užicu. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu 1952. godine.

(više…)

Veliki poštovalac vina

nedelja, januar 1st, 2006

Profesor Vojislav Radovanović (1911 – 1995)

Za profesora Radovanovića može se reći da je bio pravi školski čovek. Školsku nastavu je obožavao i za svaki čas se pedantno pripremao. Često je ponavljao: „Nastavni čas je svetinja i ničim ne  sme  biti okrnjen!“ Studentima, poslediplomcima i mlađim saradnicima uvek je rado pomagao da lakše ovladaju vinarskom strukom i analitikom.

Prof. dr Radoslav Paunović
Prof. dr Slobodan Jović

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju