Katalog vina

1st mart 2007

Odlomak iz dela „Katalog vina“ Bele Hamvaša u prevodu Save Babića.

Tags: ,Komentarisanje je zatvoreno.


0