Sumpordioksid – enološki i toksikološki aspekt

1st septembar 2005

Uprkos brojnim radovima koji su do danas publikovani u naučnoj i stručnoj literaturi vezano za sumpordioksid, ne može se zauzeti jasan i nedvosmislen stav o biološkom dejstvu SO2, o njegovoj  toksičnosti kao i o tačnim reakcionim mehanizmima koji se odvijaju u telu životinja i ljudi.

Prof. dr Slobodan Jović

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Tags: ,Komentarisanje je zatvoreno.


0