Vinifikacija vina berbe 2006. godine

1st mart 2007

Za berbu 2006. godine, na osnovu dosadašnjih saznanja,  može se reći da je bila posebno dobra. Kvalitet grožđa i šire je iznad proseka kao i dobar odnos između vinske i jabučne kiseline. Međutim, i  pored ovako dobre „berbe“ puna pažnja mora se posveti  adekvatnoj preradi grožđa kako bi se taj kvalitet preneo sve do boce.

Dipl. ing. Romeo Marković

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Tags: ,Komentarisanje je zatvoreno.


0