Posts Tagged ‘sintetički čep’

Sintetički čep – inovacija na tržištu

utorak, decembar 1st, 2009

ČepoviS obzirom da je dobre plute iz godine u godinu sve manje, viševekovni «brak» između vina i plute već duži niz godina nalazi se u ozbiljnoj krizi. Svake godine se 12 – 13 biliona boca sa vinom zatvara plutanim zapušačima pri čemu u 2 – 4% boca vino postaje neupotrebljivo usled pojave mirisa na zapušač ili plesan. Ove mane vina uzrokovane su nastajanjem jednog određenog broja jedinjenja u toku procesa obrade plute i proizvodnje i čuvanja zapušača, od kojih najveći značaj imaju 2,3,4-trihloranisol, 2,3,4,6-tetrahloranisol i pentahloranisol.…

prof. dr Slobodan Jović, Ljiljana Ristić

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju