Čep sa navojem protiv klasičnog pampura

1st januar 2006

Još od vremena kada se po prvi put vinom napunila jedna staklena boca pojavio se ozbiljan problem njenog zatvaranja. Kao zatvarač, do danas, najduže se zadržao plutani čep koji je u svojoj bogatoj istoriji imao nekoliko metamorfoza. Međutim, izgleda da ova moderna vremena donose novotarije koje će, kako izgleda, najozbiljnije da ugroze dosad neprikosnovenu upotrebu plutanog čepa. Tako je jedno od novijih rešenja koje se već masovno koristi u više evropskih zemalja, čep koji se zašrafljuje na grlić boce.

Takav čep sa navojem dosad se najčešće koristio za zatvaranje plastičnih boca sa kiselom vodom, voćnih sirupa, nekih jakih pića i sl. ali se gotovo nikako nije koristio u vinarskoj industriji. Pre nekog vremena počeo je da se primenjuje samo kod jeftinih vina kod kojih mirisanje pampura pre nalivanja vina u čašu nije od nekog značaja. Međutim, danas u više zemalja, ova vrsta čepa se sve više koristi i za boce sa kvalitetnijim vinima, verovatno po ugledu na već ustaljenu praksu, kako se to radi kod posebnih vina sa povećanom količinom alkohola kao što su Porto, Šeri ili Madera.

Kod kvalitetnih i vrhunskih vina ovaj problem sa zatvaranjem flaša ni do danas nije adekvatno rešen. Pokazalo se, i to ne tako retko, da je za neprijatan miris ili čak kvarenje vina, odgovoran loš kvalitet plutanog zapušača. U mnogim zemljama to ide i do 10% svih plutanim čepom začepljenih vina. Najčešći uzrok „mirisa na zapušač“ je 2,4,6-trihloranisol (TCA) hemijsko jedinjenje koje najčešće nastaje aktivnošću hlora za vreme same proizvodnje plutanog čepa. Do kvarenja vina u flaši može doći još i zbog ulaska vazduha tj. kiseonika kroz porozan čep ili slabog zaptivanja zbog lošeg grlića flaše. Ovaj procenat neispravnih a već flaširanih vina predstavlja značajan finansijski gubitak za proizvođače. Ovi novi zatvarači sa navojem za vinske boce, u svojoj osnovi imaju prsten od polimera koji dobro dihtuje i tako štiti vino od kvarenja a uz to se lako otvara i potpuno je bez mirisa. Sigurno je da se ovako spakovano vino sasvim dobro ponaša u flaši koja se lageruje na duže vreme i u uspravnom položaju. Jedan od najpoznatijih proizvođača je francuska firma Stelvin.

Pored ovog čepa sa navojem još novija varijanta je stakleni čep koji na svom dnu ima isto prsten od polimera koji dobro naleže na grlić boce. Preko svega toga ide aluminijumski poklopac u boji koji štiti stakleni čep od ispadanja i boci daje lep vizuelni izgled.

Sada samo ostaje dilema za uživaoce o poštovaoce vina kako će se već razvijen ritual otvaranja flaše sa nama vrednim vinom, obaviti kada čep sa navojem odmah asocira na zatvarač neke boce za petrolej ili razređivač za boje, a stakleni na već davno zaboravljeni klaker i kabezu. Mislimo da neke kategorije vina bez obzira na moguće finansijske rizike, apsolutno moraju da zadrže plutane čepove jer druženje sa dobrim vinom je nešto više od golog kušanja tog vina.

N. J.

Tags: , , , ,Komentarisanje je zatvoreno.


0