Trnoviti vinski putevi

1st jul 2009

Vinski puteviSrbija je na samom početku razvoja ovoga vida turizma. Mnogi proizvođači vina tek u nekom drugom ili trećem planu razvoja svoje vinarije vide taj način plasmana i prezentiranja svojih vina…

prof. dr Slobodan Jović, Nikola Jančić

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Tags: ,Komentarisanje je zatvoreno.


0