Poslednje reči u slavu vina

1st april 2006

U to malo svetle tečnosti – koliko grob da se prelije – što je ostalo iza moje utoljene žeđi, ja sam nekad mogao da utopim ne samo sve što jesam, što sam bio, video i znao o životu, nego i sva vina  ovoga sveta i svet sam sa svima promenama i svima stvorovima i ljudima, živim, pomrlim i nerođenim.

Ivo Andrić

Odlomak iz knjige “Staze, lica, predeli“

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Tags: ,Komentarisanje je zatvoreno.


0