Posts Tagged ‘cabernet franc’

Kaberne fran (Cabernet Franc)

utorak, januar 25th, 2011

Otac Kralja

Cabernet franc etiketaDa bi se došlo do porekla ove veoma dobre i značajne vinske sorte grožđa mora se zaći daleko unazad u istoriju nastanka vinogradarstva, i to sve do starog Rima. Kao što je poznato Rimljani su u svojim osvajačkim pohodima širili svoju civilizaciju u provincijama koje su držali pod kontrolom. Veruje se da su tada doneli vinovu lozu i na prostore Bordoa i verovatno i neki varijetet Kaberne frana. (više…)