Posts Tagged ‘klima’

Savremena enologija u svetlu klimatskih promena

subota, maj 25th, 2013

Vinograd klimaPoslednjih dvadesetak godina govori se o globalnom zagrevanju i probleme koje ono može da uzrokuje u različitim oblastima čovekovog bitisanja i delanja.

Desetak godina u nazad publikovani su brojni radovi koji se bave uticajem globalnog zagrevanja na hemijski sastav i senzorne karakteristike grožđa i vina i iznalaženjem postupaka za prevazilaženje negativnog uticaja na kvalitet vina.

Uticaj klimatskih promena na sazrevanje grožđa je očit i ispoljava snažan efekat na hemijski sastav i kvalitet vina. S obzirom da globalno zagrevanje snažno utiče na sve izraženiju neravnotežu između primarnih i sekundarnih metebolita u grožđu, postavlja se pitanje pred savremenu enologiju kojim se postupcima i merama mogu isti ublažiti.

Dr Slobodan Jović, redovni profesor

Dr Aleksandar Petrović, docent, Poljoprivredni fakultet Beograd

Dipl.ing. Vladan Nikolić, enolog

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Teroar (Terroir)

ponedeljak, april 12th, 2010

Utvrđeno je da postoje izvesni faktori koji utiču na ukus i kvalitet vina. To su lokalitet i klima koji određuju u principu da li se uopšte na nekom prostoru može gajiti loza, zatim berba, reljef i zemljište. Naravno, isto tako važni su i samo vinogradarsko umeće s obzirom na to da tehnike koje se koriste imaju direktan uticaj na karakter samog varijeteta; zatim vinifikacija koja može dati raznovrsne rezultate; sam vinar kao nezaobilazan faktor i na kraju, klon kao jedan od veoma bitnih faktora. Svi ovi elementi zajedno čine TEROAR( terroir).

R. V.

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju