Posts Tagged ‘vodka’

Vodka – Piće ruskih careva i stepa (II deo)

utorak, maj 31st, 2011

vodka čašaPostupak proizvodnje vodke, najsažetije rečeno, sastoji se u razređivanju dva puta rektifikovanog etanola destilovanom ili demineralizovanom vodom,  propuštanju sirove vodke preko odgovarajućih filtera, zatim tretiranju sirove vodke aktivnim ugljem na jedan od obično dva korišćena načina. Posle prve  filtarcije, vodki se dodaju komponente za popravljanje mirisa i ukusa. Ovim se postiže završno formiranje vodke. Posle kraćeg odležavanja i druge fine filtracije vodka može ići na punjenje u boce. Ovaj postupak izneće se detaljnije, po operacijama.

Prof. Ninoslav Nikićević

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Vodka – Piće ruskih careva i stepa (I)

sreda, januar 26th, 2011

vodkaVodka je žestoko alkoholno piće proizvedeno od rafinisanog etanola poljoprivrednog porekla dobijenog fermentacijom sa kvascima od: žitarica i/ili krompira , ostalih poljoprivrednih sirovina destilacijom i rektifikacijom, tako da organoleptičke karakteristike upotrebljene sirovine, kao i pratećih proizvoda nastalih tokom fermentacije, budu selektivno umanjene.

prof. dr Ninoslav Nikićević

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju