Posts Tagged ‘metanol’

Glavobolja posle čaše vina

ponedeljak, avgust 30th, 2010

glavobolja i vinoAnalizirajući sa fiziološkoga gledišta pojedine sastojke vina, prvo što skreće našu pažnju je alkohol, jedan od najvažnijih sastojaka vina. U vinu se osim najzastupljenijeg etanola pojavljuju u malim količinama i neki drugi alkoholi koji deluju štetno na ljudski organizam ako se pretera sa unetom količinom pića. (više…)

Mogućnost smanjivanja sadžaja metanola u rakiji šljivovici

četvrtak, septembar 1st, 2005

Predmet ovog istraživanja bio je pronalaženje različitih mogućnosti za smanjivanje količine metanola u rakiji šljivovici. Metanol nastaje tokom hidrolize jedinjenja pektinskog tipa, a pod uticajem pektolitičkog enzima, pektin-metil-esteraze. Određeno prisustvo metanola predstavlja dokaz autentičnog voćnog porekla rakije.

Doc. dr Ninoslav Nikićević

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju