Posts Tagged ‘stanje vinarstva u srbiji’

Pošto vino domaćine?

nedelja, maj 6th, 2012

Pošto vino domaćnine?U dobroj nameri da se popravi dugo godina zapušteno stanje u vinarstvu i vinogradarstvu Srbije, sva energija države kao i drugih zainteresovanih strana usmerena je, uglavnom, ka podizanje novih vinarija i novih zasada vinograda. Međutim, ista količina energije ne prati i poslove koji se odnose na prodaju, marketing i plasman vina, a ovi poslovi sigurno nisu ništa manje važni od same proizvodnje vina. Danas tu, izgleda, ima najviše problema. Lakše je proizvesti vino nego ga prodati, ali je još veće umeće naplatiti ono što je ipak prodato – kažu naši proizvođači vina. (više…)