Posts Tagged ‘Lični stav’

Srpsko vino ni tamo ni ovamo

nedelja, maj 6th, 2012

Rujno se vino toči i pije
Od kako se zlatni mesec nebom kreće,
I ne znam zašto ga ljudi prodaju,
Kad’ ništa bolje kupiti neće!
Omar Hajam (1048-1123)

Ovi stihovi čuvenog pesnika Omara Hajama mnogo su bliži hedonistima nego proizvođačima grožđa i vina. Za proizvođače vino je oduvek bilo roba kao i svaka druga, a zarada osnovni pokretač i cilj do koga se stiže manje ili više uspešno.
Za Srbiju kažu da je u prošlosti bila značajan proizvođač vina. Danas, nažalost, ona nije prisutna na vinskoj karti Evrope. Da bismo dospeli na tu evropsku i svetsku kartu vina, moramo ozbiljno i odgovorno da radimo na povećanju površina pod vinogradima, ne zanemarujuću, pri tom, kvalitet vina, ali ni marketing, tu važnu kariku u uspešnoj realizaciji plasmana na zahtevnom svetskom tržištu. (više…)

Pošto vino domaćine?

nedelja, maj 6th, 2012

Pošto vino domaćnine?U dobroj nameri da se popravi dugo godina zapušteno stanje u vinarstvu i vinogradarstvu Srbije, sva energija države kao i drugih zainteresovanih strana usmerena je, uglavnom, ka podizanje novih vinarija i novih zasada vinograda. Međutim, ista količina energije ne prati i poslove koji se odnose na prodaju, marketing i plasman vina, a ovi poslovi sigurno nisu ništa manje važni od same proizvodnje vina. Danas tu, izgleda, ima najviše problema. Lakše je proizvesti vino nego ga prodati, ali je još veće umeće naplatiti ono što je ipak prodato – kažu naši proizvođači vina. (više…)

Kuda sa vinom

utorak, maj 31st, 2011

Čaša belog vinaDobar deo naših proizvođača vina zapao je u krizu sa plasmanom svojih vina na domaćem tržištu. Problem ozbiljan i veliki. To je navelo neke proizvođače da razmišljaju o izvozu vina kao mogućem rešenju izlaska iz krize. To lepo zvuči ali za sada nije realno. Zašto? Može li, na primer, taj naš takozvani mali proizvođač da stranom kupcu na duži rok garantuje kvalitet i količine vina koje bi taj strani kupac prihvatio i koliko bi za to vino bio spreman da plati a da to našem proizvođaču bude prihvatljivo. Zatim, ko će u stranoj zemlji da realizuje i finansira marketing nekog srpskog vina kad u takvoj ponudi skoro da i nema vina od autohtonih sorti grožđa. (više…)

Nije vino za neupućene

ponedeljak, april 12th, 2010

Sasvim je normalno da kada se iskreno u nekoj zemlji nešto želi i postavi kao strateški cilj, na primer razvoj vinskog sektora i uz to i vinskog turizma, tada se i krene u realizaciju te želje i pritom se angažuju najbolji domaći stručnjaci a ako ih nema ili se misli da nisu dovoljno dobri za ono što hoćemo, onda se pozovu stranci. Još jednostavnije rešenje može biti, za onog ko treba da isfinansira tu želju, je to da se iskoriste dobra iskustva drugih sredina koji su takvu ili sličnu želju već uspešno realizovale. To bi bio nekako logičan put. (više…)

Vino nema ko da pije

sreda, oktobar 1st, 2008

Vino-nema-ko-da-pijeKako danas stvari stoje, svet vina u Srbiji ne izgleda baš ružičasto jer, koliko god mi to želeli, vino nema dovoljno uživalaca ili bar ne onoliko koliko bi moglo da ih bude. Svet vina čine proizvođači i potrošači, ljubitelji vina. Ovih drugih još uvek nema dovoljno. Mnogi pogrešni potezi u prošlosti, nebriga države i nezainteresovanost proizvođača – doveli su do zaostajanja razvitka vinskog sektora i njegove degradacije.

(više…)

Vinu treba pomoći

nedelja, jun 1st, 2008
Prof. dr Slobodan Jović, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, na odseku Tehnologija vina, danas je sigurno naš najveći ekspert za vino. Zbog svoje svestrane aktivnosti vezane za vino i kao veliki poštovalac vina dobro je poznat kako proizvođačima tako i ljubiteljima vina. Iskoristili smo priliku da mu kao stalnom saradniku našeg časopisa postavimo par pitanja.
———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju