Posts Tagged ‘vinski kvasci’

Vinski kvasci – mala biohemijska laboratorija

ponedeljak, avgust 30th, 2010

Danas je nauka uspela da razotkrije mnoge tajne života, stigla je čak do završne faze mapiranja genoma čoveka, ali, još uvek nije uspela da otkrije sve tajne koje kvasci u toj svojoj čudesnoj „biohemijskoj laboratoriji“ skrivaju. Ogroman broj sojeva i varijeteta vinskih kvasaca koji se razvio širom sveta otežava taj posao naučnicima.

Prof. dr Miomir Nikšić

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Uticaj kvasaca na kvalitet vina

ponedeljak, avgust 30th, 2010

Alkoholna fermentacija je biohemijski proces veoma značajan u proizvodnji vina, jakih pića, piva i rafinisanog alkohola. Kvasac tu igra presudnu ulogu u procesu u kome se stvara alkohol iz šećerne sirovine, bilo da se radi o vinu ili da se taj alkohol podvrgava daljoj destilaciji. Hemijske reakcije se odvijaju pod dejstvom enzima kvašćevih ćelija, međutim, tu je neophodan i onaj bios, što daje taj mali živi mikroorganizam koji predstavlja svojevrsnu biohemijsku laboratoriju.

Prof. dr Slobodan Jović

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju

Modifikacija vinskih kvasaca

utorak, april 1st, 2008

Iako je mnogo toga promenjeno u procesu spravljanja vina, osnovni principi su ostali skoro isti. Međutim, u poslednjih vek i po, zahvaljujući  napretku nauke, mnogi delovi tog procesa su postali jasniji a neke ideje koje su ranije delovale nemoguće sada su – izvodljive.

———
Ostatak teksta možete pročitati u štampanom izdanju